QS. An-Nisa [4:34]

Wanita

اَلرِّجَالُقَوَّامُوْنَعَلَىالنِّسَاۤءِبِمَافَضَّلَاللّٰهُبَعْضَهُمْعَلٰىبَعْضٍوَّبِمَآاَنْفَقُوْامِنْاَمْوَالِهِمْفَالصّٰلِحٰتُقٰنِتٰتٌحٰفِظٰتٌلِّلْغَيْبِبِمَاحَفِظَاللّٰهُوَالّٰتِيْتَخَافُوْنَنُشُوْزَهُنَّفَعِظُوْهُنَّوَاهْجُرُوْهُنَّفِىالْمَضَاجِعِوَاضْرِبُوْهُنَّفَاِنْاَطَعْنَكُمْفَلَاتَبْغُوْاعَلَيْهِنَّسَبِيْلًااِنَّاللّٰهَكَانَعَلِيًّاكَبِيْرًا٣٤

alrrijaalu qawwaamuuna 'alaa alnnisaa‑i bimaa fadhdhala allaahu ba'dhahum 'alaa ba'dhin wabimaa anfaquu min amwaalihim faalshshaalihaatu qaanitaatun haafizhaatun lilghaybi bimaa hafizha allaahu waallaatii takhaafuuna nusyuuzahunna fa'izhuuhunna wa‑uhjuruuhunna fii almadhaaji'i wadhribuuhunna fa‑in atha'nakum falaa tabghuu 'alayhinna sabiilan inna allaaha kaana 'aliyyan kabiiraan

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. [34]

— Kementerian Agama Republik Indonesia

Bagikan via WhatsappBagikan via FacebookBagikan via Twitter