QS. An-Nisa [4:24]

Wanita

۞وَالْمُحْصَنٰتُمِنَالنِّسَاۤءِاِلَّامَامَلَكَتْاَيْمَانُكُمْكِتٰبَاللّٰهِعَلَيْكُمْوَاُحِلَّلَكُمْمَّاوَرَاۤءَذٰلِكُمْاَنْتَبْتَغُوْابِاَمْوَالِكُمْمُّحْصِنِيْنَغَيْرَمُسَافِحِيْنَفَمَااسْتَمْتَعْتُمْبِهٖمِنْهُنَّفَاٰتُوْهُنَّاُجُوْرَهُنَّفَرِيْضَةًوَلَاجُنَاحَعَلَيْكُمْفِيْمَاتَرَاضَيْتُمْبِهٖمِنْبَعْدِالْفَرِيْضَةِاِنَّاللّٰهَكَانَعَلِيْمًاحَكِيْمًا٢٤

waalmuhshanaatu mina alnnisaa‑i illaa maa malakat aymaanukum kitaaba allaahi 'alaykum wa‑uhilla lakum maa waraa‑a dzaalikum an tabtaghuu bi‑amwaalikum muhsiniina ghayra musaafihiina famaa istamta'tum bihi minhunna fa‑aatuuhunna ujuurahunna fariidhatan walaa junaaha 'alaykum fiimaa taraadhaytum bihi min ba'di alfariidhati inna allaaha kaana 'aliiman hakiimaan

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. [24]

— Kementerian Agama Republik Indonesia

Bagikan via WhatsappBagikan via FacebookBagikan via Twitter