QS. Al-Mumtahanah [60]

Wanita yang Diuji

بِسْمِاللّٰهِالرَّحْمٰنِالرَّحِيْمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوْالَاتَتَّخِذُوْاعَدُوِّيْوَعَدُوَّكُمْاَوْلِيَاۤءَتُلْقُوْنَاِلَيْهِمْبِالْمَوَدَّةِوَقَدْكَفَرُوْابِمَاجَاۤءَكُمْمِّنَالْحَقِّيُخْرِجُوْنَالرَّسُوْلَوَاِيَّاكُمْاَنْتُؤْمِنُوْابِاللّٰهِرَبِّكُمْاِنْكُنْتُمْخَرَجْتُمْجِهَادًافِيْسَبِيْلِيْوَابْتِغَاۤءَمَرْضَاتِيْتُسِرُّوْنَاِلَيْهِمْبِالْمَوَدَّةِوَاَنَا۠اَعْلَمُبِمَآاَخْفَيْتُمْوَمَآاَعْلَنْتُمْوَمَنْيَّفْعَلْهُمِنْكُمْفَقَدْضَلَّسَوَاۤءَالسَّبِيْلِ١

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. [1]

لَنْتَنْفَعَكُمْاَرْحَامُكُمْوَلَآاَوْلَادُكُمْيَوْمَالْقِيٰمَةِيَفْصِلُبَيْنَكُمْوَاللّٰهُبِمَاتَعْمَلُوْنَبَصِيْرٌ٣

Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari Kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. [3]

Bagikan via WhatsappBagikan via FacebookBagikan via Twitter