QS. Ar-Rum [30:9]

Bangsa Romawi

اَوَلَمْيَسِيْرُوْافِىالْاَرْضِفَيَنْظُرُوْاكَيْفَكَانَعَاقِبَةُالَّذِيْنَمِنْقَبْلِهِمْكَانُوْٓااَشَدَّمِنْهُمْقُوَّةًوَّاَثَارُواالْاَرْضَوَعَمَرُوْهَآاَكْثَرَمِمَّاعَمَرُوْهَاوَجَاۤءَتْهُمْرُسُلُهُمْبِالْبَيِّنٰتِفَمَاكَانَاللّٰهُلِيَظْلِمَهُمْوَلٰكِنْكَانُوْٓااَنْفُسَهُمْيَظْلِمُوْنَ٩

awalam yasiiruu fii al‑ardhi fayanzhuruu kayfa kaana 'aaqibatu alladziina min qablihim kaanuu asyadda minhum quwwatan wa‑atsaaruu al‑ardha wa'amaruuhaa aktsara mimmaa 'amaruuhaa wajaa‑at‑hum rusuluhum bilbayyinaati famaa kaana allaahu liyazhlimahum walaakin kaanuu anfusahum yazhlimuuna

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. [9]

— Kementerian Agama Republik Indonesia

Bagikan via WhatsappBagikan via FacebookBagikan via Twitter