QS. Al-Qasas [28:64]

Kisah Cerita

وَقِيْلَادْعُوْاشُرَكَاۤءَكُمْفَدَعَوْهُمْفَلَمْيَسْتَجِيْبُوْالَهُمْوَرَاَوُاالْعَذَابَلَوْاَنَّهُمْكَانُوْايَهْتَدُوْنَ٦٤

waqiila ud'uu syurakaa‑akum fada'awhum falam yastajiibuu lahum wara‑awuu al'adzaaba law annahum kaanuu yahtaduuna

Dan dikatakan (kepada mereka), "Serulah sekutu-sekutumu," lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya, dan mereka melihat azab. (Mereka itu berkeinginan) sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. [64]

— Kementerian Agama Republik Indonesia

Bagikan via WhatsappBagikan via FacebookBagikan via Twitter