QS. Al-Baqarah [2:259]

Sapi Betina

اَوْكَالَّذِيْمَرَّعَلٰىقَرْيَةٍوَّهِيَخَاوِيَةٌعَلٰىعُرُوْشِهَاقَالَاَنّٰىيُحْيٖهٰذِهِاللّٰهُبَعْدَمَوْتِهَافَاَمَاتَهُاللّٰهُمِائَةَعَامٍثُمَّبَعَثَهٗقَالَكَمْلَبِثْتَقَالَلَبِثْتُيَوْمًااَوْبَعْضَيَوْمٍقَالَبَلْلَّبِثْتَمِائَةَعَامٍفَانْظُرْاِلٰىطَعَامِكَوَشَرَابِكَلَمْيَتَسَنَّهْوَانْظُرْاِلٰىحِمَارِكَوَلِنَجْعَلَكَاٰيَةًلِّلنَّاسِوَانْظُرْاِلَىالْعِظَامِكَيْفَنُنْشِزُهَاثُمَّنَكْسُوْهَالَحْمًافَلَمَّاتَبَيَّنَلَهٗقَالَاَعْلَمُاَنَّاللّٰهَعَلٰىكُلِّشَيْءٍقَدِيْرٌ٢٥٩

aw kaalladzii marra 'alaa qaryatin wahiya khaawiyatun 'alaa 'uruusyihaa qaala annaa yuhyii haadzihi allaahu ba'da mawtihaa fa‑amaatahu allaahu mi‑ata 'aamin tsumma ba'atsahu qaala kam labitsta qaala labitstu yawman aw ba'dha yawmin qaala bal labitsta mi‑ata 'aamin faunzhur ilaa tha'aamika wasyaraabika lam yatasannah wa‑unzhur ilaa himaarika walinaj'alaka aayatan lilnnaasi wa‑unzhur ilaa al'izhaami kayfa nunsyizuhaa tsumma naksuuhaa lahman falammaa tabayyana lahu qaala a'lamu anna allaaha 'alaa kulli syay‑in qadiirun

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) atap-atapnya, dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikannya (orang itu) selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya (menghidupkannya) kembali. Dan (Allah) bertanya, “Berapa lama engkau tinggal (di sini)?” Dia (orang itu) menjawab, “Aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari.” Allah berfirman, “Tidak! Engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang). Dan agar Kami jadikan engkau tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.” Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, “Saya mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” [259]

— Kementerian Agama Republik Indonesia

Bagikan via WhatsappBagikan via FacebookBagikan via Twitter