QS. Al-Kahf [18:39]

Para Penghuni Gua

وَلَوْلَآاِذْدَخَلْتَجَنَّتَكَقُلْتَمَاشَاۤءَاللّٰهُلَاقُوَّةَاِلَّابِاللّٰهِاِنْتَرَنِاَنَا۠اَقَلَّمِنْكَمَالًاوَّوَلَدًا٣٩

walawlaa idz dakhalta jannataka qulta maa syaa‑a allaahu laa quwwata illaa billaahi in tarani anaa aqalla minka maalan wawaladaan

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan "Masya Allah, la quwwata illa billah” (Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud), tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. [39]

— Kementerian Agama Republik Indonesia

Bagikan via WhatsappBagikan via FacebookBagikan via Twitter