QS. Al-Baqarah [2:39]

Cow

وَالَّذِيْنَكَفَرُوْاوَكَذَّبُوْابِاٰيٰتِنَآاُولٰۤىِٕكَاَصْحٰبُالنَّارِهُمْفِيْهَاخٰلِدُوْنَ٣٩

waalladziina kafaruu wakadzdzabuu bi‑aayaatinaa ulaa‑ika ash‑haabu alnnaari hum fiihaa khaaliduuna

And those who disbelieve and deny Our signs - those will be companions of the Fire; they will abide therein eternally." [39]

— Sahih International

Share via WhatsappShare via FacebookShare via Twitter