QS. Al-Baqarah [2:172]

Cow

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوْاكُلُوْامِنْطَيِّبٰتِمَارَزَقْنٰكُمْوَاشْكُرُوْالِلّٰهِاِنْكُنْتُمْاِيَّاهُتَعْبُدُوْنَ١٧٢

yaa‑ayyuhaa alladziina aamanuu kuluu min thayyibaati maa razaqnaakum wa‑usykuruu lillaahi in kuntum iyyaahu ta'buduuna

O you who have believed, eat from the good things which We have provided for you and be grateful to Allah if it is [indeed] Him that you worship. [172]

— Sahih International

Share via WhatsappShare via FacebookShare via Twitter