QS. Al-Baqarah [2:111]

Cow

وَقَالُوْالَنْيَّدْخُلَالْجَنَّةَاِلَّامَنْكَانَهُوْدًااَوْنَصٰرٰىتِلْكَاَمَانِيُّهُمْقُلْهَاتُوْابُرْهَانَكُمْاِنْكُنْتُمْصٰدِقِيْنَ١١١

waqaaluu lan yadkhula aljannata illaa man kaana huudan aw nashaaraa tilka amaaniyyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum shaadiqiina

And they say, "None will enter Paradise except one who is a Jew or a Christian." That is [merely] their wishful thinking, Say, "Produce your proof, if you should be truthful." [111]

— Sahih International

Share via WhatsappShare via FacebookShare via Twitter