QS. Al-Baqarah [2:104]

Cow

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوْالَاتَقُوْلُوْارَاعِنَاوَقُوْلُواانْظُرْنَاوَاسْمَعُوْاوَلِلْكٰفِرِيْنَعَذَابٌاَلِيْمٌ١٠٤

yaa‑ayyuhaa alladziina aamanuu laa taquuluu raa'inaa waquuluu unzhurnaa wasma'uu walilkaafiriina 'adzaabun aliimun

O you who have believed, say not [to Allah 's Messenger], "Ra'ina" but say, "Unthurna" and listen. And for the disbelievers is a painful punishment. [104]

— Sahih International

Share via WhatsappShare via FacebookShare via Twitter